Kvalitetspolicy

Vi skall alltid tillhandahålla tjänster och produkter till kundens uttryckliga belåtenhet. Vårt anseende bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete, genom våra resurser och framför allt genom vår attityd till kvalitet och kundnöjdhet.

För att leva upp till vår kvalitetspolicy:

  • följer vi en fastställd arbetsgång från första kontakt till färdig produkt
  • strävar vi alltid efter att överträffa våra definierade kvalitetsmål
  • utbildar vi oss kontinuerligt inom vår profession samt reviderar och korrigerar verksamheten för att ständigt bli bättre i vårt kvalitetsarbete

Kontakta eller besök
Löfs Specialmaskiner AB
Västra Långgatan 171
543 35 Tibro
Vxl. 0504-615 59