Löfs Miljöpolicy

För oss på Löfs är människa och natur viktig och därför har vi fokus på att minimera föroreningar i vår omgivning. Detta skall sätta sin prägel på hela vår verksamhet från idé till färdig produkt. 

För att leva upp till vår miljöpolicy:

  • följer vi lagar och förordningar.
  • väljer vi material och komponenter framtagna med minsta möjliga miljöpåverkan där det är möjligt
  • använder vi produkter i vår verksamhet som ger minsta möjliga miljöpåverkan med hänsyn till livscykelperspektivet.
  • fokuserar vi alltid på att hitta energieffektiva och miljövänliga lösningar
  • strävar vi alltid efter att överträffa våra definierade miljömål
  • utbildar vi oss kontinuerligt inom miljöområdet samt reviderar och korrigerar verksamheten för att ständigt bli bättre i vårt miljöarbete